• Stredoveké stany

  preneste sa v čase a vychutnajte
  si netradičnú dovolenku pod hviezdami

 • NAJ miesta v regióne

  doplňte si svoje zážitky o NAJ miesta regiónu
  a naplánujte si svoje výlety už dnes

 • „Začnite s vysťahovaním!“

  Spoznajte príbehy z obdobia 2. svetovej
  vojny a Slovenského národného povstania

 • Podujatia

  okúste Región Stredné
  Slovensko všetkými zmyslami

 • Relax a wellness

  doprajte si oddych a
  načerpajte nové sily

Stredoslovenské múzeum

Stredoslovenské múzeum patrí medzi najstaršie kultúrne inštitúcie v meste a v Banskobystrickom kraji. Už dlho sa snaží svojim návštevníkom poskytnúť informácie v rôznych oblastiach. Je nezameniteľným článkom banskobystrickej kultúry a svoje brány rado otvorí aj pre vás.

Stredoslovenské múzeum začalo písať svoju históriu v roku 1889, kedy bol mestskou radou v Banskej Bystrici odobrený vznik Mestského múzea.  V roku 1893 bolo Mestské múzeum premiestnené do budovy vedľa Petermannovej veže, ktorá predtým slúžila pre strážcu hradnej veže. Významným miľníkom bol 17. október 1909, kedy bola v Matejovom dome slávnostne otvorená prvá mestská múzejná expozícia. Zbierka pozostávala z mineralogických, etnografických, historických, kultúrno-priemyselných či numizmatických exponátov a častí. Prevažnú časť základov muzejných zbierok tvorili rozličné dary, predovšetkým od mešťanov a cirkevných hodnostárov. Po druhej svetovej vojne sa expozícia múzea presunula do zrekonštruovaného Thurzovho domu. V súčasnej dobe plní Stredoslovenské múzeum úlohu regionálnej inštitúcie, ktorá ponúka bohatú dokumentáciu vývoja spoločnosti a prírody stredného Slovenska. Skladá sa z troch expozícií a to z Matejovho dom, Thurzovho domu ( oba sídla v centre Námestia SNP v Banskej Bystrici) a Tihániovského kaštieľa (v mestskej časti Radvaň). Múzeum realizuje aj prezentačnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť ( ako napr. tvorba výstav, usporadúvanie vzdelávacích podujatí, prednášok, seminárov) pre širokú verejnosť aj mládež.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Web www.ssmuzeum.sk
MÚZPAS – zvýhodnená vstupenka do múzeí a galérii v Banskej Bystrici centralslovakia.eu/zazitky/muzpas/