• E-bike región

  užite si jeseň v regióne
  na 250 km značených cyklotrás

 • Podujatia

  okúste Región Stredné
  Slovensko všetkými zmyslami

 • Barborská cesta

  zdolajte najdlhšiu náučno-poznávaciu
  trasu na Slovensku

 • Relax a wellness

  doprajte si oddych a
  načerpajte nové sily

Stredoslovenská galéria

Stredoslovenská galéria s vyše 60-ročnou tradíciou sídli v centre mesta Banská Bystrica.

Stredoslovenská galéria s vyše 60-ročnou tradíciou sídli v centre mesta Banská Bystrica. Profiluje sa ako otvorená inštitúcia a okrem výstavnej činnosti ponúka verejnosti odborné kurátorské a edukačné projekty. Krátkodobé výstavy sú obmieňané v budovách bývalej radnice Pretórium a v Bethlenovom dome. V budove rodinnej vily umelca Dominika Skuteckého so záhradou je sprístupnená stála expozícia jeho maliarskej tvorby.

Výstavné a vzdelávacie aktivity galérie sa odohrávajú v 3 historických objektoch:

 • Vila Dominika Skuteckého – Rodinná vila umelca s krásnou záhradou ponúka jej návštevníkom stálu expozíciu maliarskej tvorby Dominika Skuteckého. Dočasnou expozíciou je „Esej o Medenom Hámri“, ktorého súčasťou je zdigitalizovaný model Medeného hámra s animáciami. Medený hámor v Banskej Bystrici bol vybudovaný ako súčasť Turzovsko-fuggerovského Banskobystrického mediarskeho podniku, a po stáročia nositeľom vedeckého a technického rozvoja celého regiónu.
 • Pretórium – V budove Pretória momentálne prebieha príprava na vernisáž novej výstavy: Juraj Gavula / Vitálne formy
 • Bethlenov dom –  V súčasnosti môžete vidieť v Bethlenovom dome inštaláciu s názvom Space Is the Place. Táto evokatívna inštalácia nadväzuje na ikonické nafukovacie prostredia Stanislava Filka.

Aktuálne výstavy môžete sledovať na https://www.ssgbb.sk/.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Web www.ssgbb.sk/
MÚZPAS – zvýhodnená vstupenka do múzeí a galérii v Banskej Bystrici centralslovakia.eu/zazitky/muzpas/