Zvolenský zámok a Slovenská národná galéria

Dominantou a neodmysliteľným symbolom stredoslovenského mesta Zvolen je Zvolenský zámok stojaci na brehu rieky Slatina. Tento stredoveký zámok je v súčasnosti aj najbohatšou obrazárňou na Slovensku.

Zvolenský zámok dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít z Anjou v poslednej tretine 14. storočia na mieste starejšej kúrie. Pôvodne slúžil ako občasné sídlo dvora a od roku 1424 patril uhorským kráľovnám. Bol to preto jeden z mála gotických hradov určených predovšetkým na komfortné bývanie s minimálnym strategickým či obranným významom – v období svojho vzniku sa nachádzal v bezpečnom vnútrozemí Uhorska.

Stavba patrí medzi tzv. kastelové hrady; pravidelný obdĺžnikový pôdorys má štyri dvojpodlažné krídla zoskupené okolo ústredného nádvoria. Prízemie hradu slúžilo prevažne na hospodárske a skladovacie účely. Obytné a reprezentačné priestory boli sústredené na prvom poschodí okolo objektu hradnej kaplnky. S úpadkom ťažby drahých kovov v banských mestách a po presídlení župných úradov do Banskej Bystrice (1789) zámok postupne strácal svoj pôvodný význam. V roku 1805 ho vtedajší majitelia Esterházyovci predali štátu a v jeho prázdnych miestnostiach sídlil súd, väznica a sklad tabaku.

V súčasnosti sú v hlavnej palácovej časti umiestnené expozície a depozitáre SNG, ich ťažisko spočíva na Obrazárni – zbierke európskeho maliarstva 16. – 19. storočia. K stálej expozícii patria kópie diel Majstra Pavla z Levoče, transfery gotických nástenných malieb a výber z diel európskeho výtvarného umenia pod názvom Staré európske umenie. Počas roka sa na zámku konajú aj rôzne historické podujatia ako Zámocké hry Zvolenské, Nočné prehliadky, Mirakuly či Zabudnuté remeslá.

V roku 2020 sa otvorila na nádvorí zámku aj kaviareň Zámocká, ktorá ponúka návštevníkom občerstvenie. Kaviareň slúži aj ako informačný bod, kde sa môžu návštevníci dozvedieť o ďalších tipoch na výlety v regióne a o tajomných hradoch Pohronskej hradnej cesty.

Od júla do septembra prebiehajú na hrade komentované prehliadky spojené s tvorivými dielňami pre deti.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Informácie o otváracích hodinách a vstupnom www.sng.sk
Telefón +421 45 2453 001