• Stredoveké stany

  preneste sa v čase a vychutnajte
  si netradičnú dovolenku pod hviezdami

 • NAJ miesta v regióne

  doplňte si svoje zážitky o NAJ miesta regiónu
  a naplánujte si svoje výlety už dnes

 • „Začnite s vysťahovaním!“

  Spoznajte príbehy z obdobia 2. svetovej
  vojny a Slovenského národného povstania

 • Podujatia

  okúste Región Stredné
  Slovensko všetkými zmyslami

 • Relax a wellness

  doprajte si oddych a
  načerpajte nové sily

Poštové múzeum

V zbierkach Poštového múzea nájdete pestré predmety z historickej oblasti dejín pošty a poštovníctva na Slovensku, známok, rytých pomôcok, zaujímavých zahraničných i domácich známok a známkovej tvorby. Svojím zameraním určite zaujme či už malých alebo veľkých návštevníkov.

Odovzdávanie správ odjakživa zohrávalo nenahraditeľnú úlohu v komunikácii v každom období. Ako každé odvetvie aj pošta a poštovníctvo má svoju históriu, ktorá zaujímala ľudí, bádateľov či zberateľov. Preto ako výsledok činnosti múzea vznikla v roku 2001 prvá historická expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“. Svojim návštevníkom tak ponúka pohľad napr. aj na tvorbu poštových známok. V expozícii sa nachádzajú aj poštové štáty, tabule, poštové schránky či pečiatku, váhy, vrecia a pečiatkovacie stroje, rozličné predmety poštmajstrov ako aj ich rovnošaty a mnoho iného. V zbierke Rytých pomôcok sa nachádza viac ako 10 000 exponátov. Zbierka tuzemských známok sa zaoberá známkami a ďalšou filatelistickou produkciou, ktoré v minulosti platili alebo v súčasnosti platia na našom území.  Známková tvorba tvorí viac ako 5000 kusov zbierkových predmetov a prezentuje činnosť Slovenskej pošty v oblasti vydávania poštových známok, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu československej známkovej tvorby, najmä v dôraze na jej grafické a rytecké hodnoty. Múzeum zároveň vykonáva vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež v rámci projektov ako napr. Detská pošta, ďalej organizuje rôznorodé výstavy na aktuálne a zaujímavé témy či pravidelne spoluorganizuje výročné zasadnutia Slovenskej filatelistickej akadémie.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Web www.postovemuzeum.sk
MÚZPAS – zvýhodnená vstupenka do múzeí a galérii v Banskej Bystrici centralslovakia.eu/zazitky/muzpas/