Partizánsky bunker „Mor ho“

Partizánsky bunker v Starohorských vrchoch je pozostatkom Partizánskej republiky po potlačení Slovenského národného povstania a pripomína neľahké časy počas druhej svetovej vojny.

Partizánsky bunker Mor ho! je jednou zo zastávok náučného chodníka spájajúceho Španiu Dolinu a Staré hory. Bunker bol zrekonštruovaný a je voľne prístupný verejnosti po krátkej neznačenej odbočke z červeno značeného turistického chodníka. V jeho blízkosti sa nachádza aj pamätná tabuľa pripomínajúca udalosti, ktoré sa v ňom odohrali a význam bunkra. Úkryt sa nachádza pod Jelenskou skalou a názov nesie podľa partizánskeho ilegálneho odbojového časopisu , ktorý sa na tomto mieste v tajnosti tlačil. V úkryte, kde operoval štáb brigády Pomstiteľ vedený majorom Morozovom, bola tiež dôležitá telefonická centrála, ktorá zabezpečovala komunikáciu medzi jednotlivými partizánskymi skupinami. Tras k bunkru je nenáročná a zaberie približne 2 hodiny tam a 2 naspäť.

Trasa: Námestie obce – cestou hore popri kostole – Alžbetka – šachta Ľudovíka (zelená značka) –– Bunker Mor ho (červená značka) a späť, po tej istej trase

Terén:   

Po Alžbetku – asfaltová cesta

Od Alžbetky – lesná cesta

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Turistické značenie: Námestie obce – cestou hore popri kostole – Alžbetka – šachta Ľudovíka (zelená značka) –– Bunker Mor ho (červená značka) a späť, po tej istej trase