• Foto: Ján Krošlák
    Zdroj: web

Náučný chodník údolím Slatiny

Prechádzka popri rieke Slatina zo Zvolena do dedinky Slatinka a späť je príležitosťou spoznať krásny kus krajiny, cenné prírodné spoločenstvá aj dedinu, ktorá mala byť viac ako 60 rokov pod hladinou nepotrebnej priehrady.

Rieka Slatina nad Zvolenom vytvorila v sopečných horninách cca 12 km dlhý prielom so skalami a suchomilnými spoločenstvami dubov, orchideí, motýľov a iného hmyzu. Pod nimi sa v úzkom údolí uchovali lesy, mokrade a mokré lúky s kriticky ohrozenými druhmi rastlín aj živočíchov. Veľmi cenná je aj vlastná rieka Slatina so skalným dnom, ostrovčekmi, mŕtvymi ramenami, skalným brehmi a s bohatou vegetáciou brehových porastov vŕb s jedincami 100 – 200 ročných jelší. Práve na tomto mieste vznikol už pred 15 rokmi náučný chodník. Najväčšou hodnotou údolia Slatiny je rozmanitosť prírodne cenných a pritom ľudskou činnosťou málo narušených biotopov. Celoslovenský význam majú najmä lokality Krpele, Veľká zákruta, Ľubica – Prosisko a Sitárka.

Značený chodník vás prevedie časťou údolia – od ústia rieky Slatina do vodnej nádrže Môťová do dediny Slatinka a späť. Chodník vedie prevažne v nenáročnom teréne popri rieke, má približne 6 km. Jednotlivé stanovištia sú označené tabuľkami na dobre viditeľnom mieste. Každá tabuľka má číslo a príslušný text je uvedený v Sprievodcovi, ktorý je v tlačenej podobe dostupný v informačnom centre vo Zvolene, v ekocentre v Slatinke a v kancelárii Združenia Slatinka vo Zvolene.

Informácie o náučnom chodníku nájdete aj na webe www.slatinka.sk a www.naucnechodniky.eu.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Východisko trasy Zvolen, Chatová oblasť pri ústí Slatiny do VN Môťová
Dĺžka trasy 6,5 km, prevýšenie 110 m
Dĺžka trvania 2 hodiny