• STREDNÉ SLOVENSKO

  načerpajte silu v
  nedotknutej prírode

 • MÚZPAS

  8 kultúrnych zážitkov
  s 1 pasom

 • COFFEE TOUR

  zažite neformálne potulky
  po banskobystrických kaviarňach

 • FOOD TOUR

  spoznajte chute
  Banskej Bystrice

 • Relax a wellness

  doprajte si oddych a
  načerpajte nové sily

Múzeum SNP

Jednou z dominánt Banskej Bystrice je aj Múzeum SNP. Svoje sídlo má v nezvyčajnej budove Pamätníka SNP v mestskom parku. Múzeum je špecializované na dokumentovanie vývoja slovenskej spoločnosti vo vojnových rokoch 1938 až 1945. Jeho expozície aj archív sa sústreďujú na materiály o protifašistickom národno-oslobodzovacom boji a Slovenskom národnom povstaní, centrom ktorého bola práve Banská Bystrica.

Už samotný Pamätník SNP patrí medzi významné pamätníky na Slovensku. Múzeum bolo založené 8.mája 1955. Vo svojej profesionálnej činnosti sa múzeum orientuje na vývoj slovenskej spoločnosti v období rokov 1918- 1948so zameraním na protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie. Vďaka svojej práci a kvalite na vysokej úrovni má táto inštitúcia  celoslovenskú až medzinárodnú pôsobnosť a vykonáva odborno-metodickú, poradenskú a koordinačnú činnosť. Múzeum má k dispozícií vyše 66 956 kusov múzejných zbierok a 136 157 kusov archívnych zbierok. Súčasťou Múzea SNP sa stala aj špeciálna knižnica, ktorá sa zameriava na získavanie vychádzajúcich odborných publikácií, ale aj historických knižných zbierok predovšetkým z obdobia rokov 1938 až 1950. Počas roka celého roka sú k dispozícii návštevníkom stále expozície, ale prezentujú sa aj krátkodobé tematické výstavy rôzneho charakteru (výtvarné či dokumentárne). Múzeum plní okrem iného edukačnú činnosť pre školy a jeho súčasťou je aj Digitalizačné centrum.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Web www.muzeumsnp.sk
MÚZPAS – zvýhodnená vstupenka do múzeí a galérii v Banskej Bystrici centralslovakia.eu/zazitky/muzpas/