Múzeum medi Špania Dolina

Príďte sa dozvedieť viac o medi zo Španej Doliny, ktorá sa vyvážala do celého sveta.

Múzeum medi sa nachádza v budove obecného úradu v Španej Doline. Expozíciu pripravilo banícke bratstvo Herrengrund, ktorého poslaním je obnovenie a rozvíjanie tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. V expozícii sa nachádza kompletná zbierka minerálov z miestnych ložísk a dozviete sa tu mnoho o histórii ťažby medi a spracovania rudy.

Spoznáte, čo je to cementácia medi, ako sa vyrábala vzácna zelená farba a tiež ako a kam všade meď zo Španej Doliny putovala od čias doby bronzovej až po koniec 19. storočia. Expozíciu múzea dopĺňa počítačová animácia práce vodného ťažného stroja v šachte Ludovika. Z múzea si môžete odniesť aj krásny suvenír – vlastnoručne vyrazenú repliku mince Herrengrunder z roku 1739.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Termíny prehliadok prehliadku je nutné rezervovať min. 2 dni vopred
Trvanie prehliadky 1,5 hodiny
Kontakt Andrej Sitár +421 905 651 057, herrengrund@gmail.com