Múzeum Andreja Sládkoviča

Múzeum svojou stálou expozíciou oboznamuje návštevníkov s históriou mesta a časť priestorov na prízemí je sprístupnených pre krátkodobé výstavy.

Mestské múzeum Andreja Sládkoviča je otvorené pre širokú verejnosť od roku 1968. Priestory boli postupne rozširované a k múzeu pribudla tzv. pamätná izba Andreja Sládkoviča. V súčasnosti patrí toto múzeum do správy mesta. Čo sa týka expozície, disponuje jednou stálou („ Z histórie Krupiny), ktorá je umiestnená na prvom poschodí a skladá sa z dvoch celkov, a síce história mesta a literárna časť. Literárna časť je venovaná rodákom z Krupiny s dôrazom na život a dielo Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy-Šoltésovej. Expozícia o histórii mesta obsahuje dejiny Krupiny od najstaršieho osídlenia územia cez formovanie a vývoj až po obyvateľstvo. Zachytáva históriu mesta v rozpätí od 13. do 20. storočia. Prízemie je venované prezentácií krátkodobých výstav s rôznou tematikou. Výstavy svojím spôsobom rozširujú a aktualizujú stálu expozíciu a ponuku múzea. Tieto krátkodobé výstavy sú vhodným doplnkom školských osnov.

Viac informácií o Múzeu Andreja Sládkoviča nájdete na stránke www.muzeum.sk/muzeum-andreja-sladkovica-v-krupine.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Adresa Sládkovičova 20, Krupina
Otváracie hodiny Utorok – Piatok: 9:00 – 16:00
Vstupné do múzea Dospelí: 2,-€, žiaci a študenti SŠ: 0,50€, študenti VŠ: 1,-€
Email muzeum@krupina.sk