Múzeum Andreja Sládkoviča

Múzeum svojou stálou expozíciou oboznamuje návštevníkov s históriou mesta a časť priestorov na prízemí je sprístupnených pre krátkodobé výstavy.

Mestské múzeum Andreja Sládkoviča je otvorené pre širokú verejnosť od roku 1968. Priestory boli postupne rozširované a k múzeu pribudla tzv. pamätná izba Andreja Sládkoviča. V súčasnosti patrí toto múzeum do správy mesta. Čo sa týka expozície, disponuje jednou stálou („ Z histórie Krupiny), ktorá je umiestnená na prvom poschodí a skladá sa z dvoch celkov, a síce história mesta a literárna časť. Literárna časť je venovaná rodákom z Krupiny s dôrazom na život a dielo Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy-Šoltésovej. Expozícia o histórii mesta obsahuje dejiny Krupiny od najstaršieho osídlenia územia cez formovanie a vývoj až po obyvateľstvo. Zachytáva históriu mesta v rozpätí od 13. do 20. storočia. Prízemie je venované prezentácií krátkodobých výstav s rôznou tematikou. Výstavy svojím spôsobom rozširujú a aktualizujú stálu expozíciu a ponuku múzea. Tieto krátkodobé výstavy sú vhodným doplnkom školských osnov.

Významné postavenie Krupiny ako kráľovského slobodného mesta od roku 1241 zahŕňalo niekoľko privilégií pre väčší hospodársky aj právny rozvoj. Medzi najatraktívnejšie časti histórie z pohľadu návštevníkov mesta bezpochyby patria procesy s „bosorkami“, ktoré sa v meste konali v rokoch 1620 – 1741. Vďaka Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine si návštevníci budú môcť pozrieť a predstaviť, ako takýto súdny proces vyzeral prostredníctvom expozície mučiacich predmetov, ktoré sa bežne využívali pri trestných procesoch.

Viac informácií o Múzeu Andreja Sládkoviča nájdete na stránke www.muzeum.sk/muzeum-andreja-sladkovica-v-krupine.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Otváracie hodiny Utorok – Piatok: 9:00 – 16:00
Email muzeum@krupina.sk