Mestský hrad Kremnica

Mestský hrad tvorí komplex stredovekých stavieb zo 14. – 15. storočia, chránených dvojitým opevnením, na ktoré sa pripájajú jedny z najzachovalejších mestských hradieb na Slovensku. Dominantou areálu je neskorogotický Kostol sv. Kataríny, patrónky mesta, ktorý bol koncom 19. storočia prestavaný v neogotickom slohu.

Mestský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Hradné návršie patrí k najstaršie osídleným lokalitám mesta. Mestský hrad tvorí komplex stredovekých stavieb zo 14. – 15. storočia, chránených dvojitým opevnením, na ktoré sa pripájajú jedny z najzachovalejších mestských hradieb na Slovensku. Dominantou areálu je neskorogotický Kostol sv. Kataríny, patrónky mesta, ktorý bol koncom 19. storočia prestavaný v neogotickom slohu. Renesančná veža kostola poskytuje veľkolepú vyhliadku na panorámu starobylého mesta a jeho okolia. Najstaršou architektonickou pamiatkou areálu a zároveň aj mesta je karner zo začiatku 14. storočia. V kruhovom suteréne stavby sa nachádza kostnica – osárium.

Múzeum návštevníkovi Mestského hradu ponúka aj umelecko-historické expozície: Barokové plastiky v priestoroch Radnice Mestského hradu, v Severnej veži výstavy Z archeologického výskumu hradu a Obrana mesta, v Malej hodinovej veži zas Kremnické zvony a zvonolejári.

Múzeum pripravuje pre verejnosť rôzne kultúrne podujatia, ktorými sa snaží priblížiť návštevníkom bohatstvo ukryté vo svojich zbierkach pútavou formou. K už tradičným podujatiam patrí májová Noc múzeí, organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. V letných mesiacoch sa návštevníci môžu tešiť na sériu nočných prehliadok Letné noci múz. Pre milovníkov hudby sú určené koncerty rôznych žánrov (organová hudba, vážna hudba, džez) v Kostole sv. Kataríny. Múzeum ponúka aj edukačné programy pre školy alebo tvorivé dielne pre deti. Viac informácií nájdete na stránke Múzea mincí a medailí.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie