Malý banský náučný chodník Špania Dolina

Nenáročná a veľmi príjemná trasa náučného chodníka vám zobrazí zaujímavosti baníckej histórie.

Okruh na Španej doline má 10 zastavení, dĺžku 4km a prejsť ho trvá približne 1 a pol hodiny. Získa si vás tradičná architektúra, pekné výhľady a krásna príroda Starohorských vrchov. Okruh začína na námestí pri Klopačke. Postupne sa dostanete k dennej štôlni, uvidíte banícke domčeky, lipovú alej, štôlňu Mann Fajtlová, kde si môžete oddýchnuť na posedení. Pokračujete k halde šachty Maximilián, ktorá vznikla postupným ukladaním hlušiny vyťaženej zo šachty. Naskytne sa vám krásny výhľad, kde cesta pokračuje k Alžbetke a k najmladšej šachte Ludovika. Toto miesto sa nachádza v kľudnom a tichom prostredí a k dispozícii je aj oficiálne ohnisko.  Odtiaľto trasa pokračuje ku Kostolu Premenenia Pána, kde krytým schodišťom zídete dole na námestie a začiatok trasy. Počas cesty sa strieda asfaltová cesta s lesným chodníkom a kvôli niekoľkým strmším úsekom ju preto neodporúčame pre kočíky a bicykle.

Podrobný popis trasy spolu s mapkou nájdete tu.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Tip od Kostola Premenenia si môžete urobiť zachádzku k malému tajchu a zvyšku banského vodovodu