Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Sídli v historických priestoroch meštianskych domov, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum má vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu vyše 51 000 predmetov. V roku 2008 sa múzeum stalo organizačnou súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Múzeum pre návštevníkov ponúka prehliadku štyroch stálych expozícii:

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR – Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra: Výstava prezentuje regionálne dejiny Zvolena a predstavuje jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej stolice, ktorej osvietenecký prístup k verejnému životu pomohol ovplyvniť politický a hospodársky vývoj Zvolena v búrlivom revolučnom období 19. stor. Zobrazený je zároveň vzťah významnej osobnosti slovenského národného hnutia, Ľudovíta Štúra, nielen k rodine, Zvolenu, ale naznačuje aj širšie európske súvislosti. Výstava prostredníctvom moderných technológií a hodnotných zbierkových predmetov získaných z pozostalosti rodiny, najmä rozsiahlej knižnice, ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do spôsobu ich života.

DREVO VŽDY ŽIVÉ – Tradičné remeslá pre dnešok: Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov.

HLAS LESA – Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve: Hlas lesa predstavuje tému lesa a lesníctva na Slovensku v dvoch rovinách. Les ako prírodné spoločenstvo dokumentuje prvá časť výstavy. Návštevníci v nej nájdu formou diorámy podaný obraz zalesnenej plochy charakteristickej pre naše podmienky, ale tiež systematicky usporiadané exponáty reprezentujúce základné druhy živočíchov, rastlín, húb a hornín tvoriacich lesný ekosystém.
Druhá časť predstavuje vývoj lesného hospodárstva od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesa až po súčasnosť. Jednotlivé časti lesníckej práce podáva v časovom slede, tak ako rad-radom vystupovali na scénu dobového pokroku.

Vysunuté expozície: V objekte horárne v areáli Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu nájdete stále výstavy Izba starého horára, Lesy Slovenska, Lesy a život. V Lesnej kaplnke je umiestnená dlhodobá výstava drevených sôch z tvorby neprofesionálnych výtvarných umelcov s názvom Strom je modlitba zeme k nebesiam…

Viac informácií o múzeu nájdete na www.lesy.sk.

Ako sa k nám dostanete?