Kostol sv. Alžbety vo Zvolene

Ústrednou dominantou námestia v meste Zvolen je prekrásny samostatne stojaci farský Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety z konca 14. storočia. Patrí k tunajším najstarším a najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam. Hoci bol viackrát prestavaný, zachoval si svoj stredoveký ráz.

Kostol pochádza z rokov 1244–1250 a pôvodná jednoloďová neskororománska, resp. ranogotická stavba kostola bola v rokoch 1380–1390 prestavaná do gotického slohu. Na južnej strane kostola bola pristavená kaplnka Božieho tela. Z pôvodného gotického objektu sa zachovala gotická krížová klenba, ktorou je zaklenutá sakristia a priľahlá kaplnka, empora s troma lomenými oblúkmi arkád a gotický portál vedúci z námestia do kaplnky. Kostol bol pôvodne ohradený múrom. V 14. – 15. storočí boli pristavené objekty fary, mestskej školy, radnice s väzením, nemocnica (chudobinec). Kostol je dlhý 34m, šírka lode je 11,5m a výška 10m. Z interiéru je zaujímavá masívna kamenná krstiteľnica z roku 1621 a dva renesančné epitafy so šľachtickými erbami. Hlavný portál kostola je neskororenesančný.

Súčasťou kostola je aj 49m vysoká Zvolenská veža, ktorá bola postavená v druhej polovici 16.storocia. Na balkón veže sa dostanete točitým kamenným schodiskom, ktoré má 75 schodov. Veža má štyri balkóny, ktoré sú orientované na všetky svetové strany. Z ochodze balkónov, vo výške 21,5 m je nádherný výhľad na kráľovské mesto Zvolen, ale aj hrebene Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.

Ako sa k nám dostanete?