Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici

Kostolu Nanebovzatia Panny Márie patrí prívlastok najstarší kostol v meste. Patrí medzi najcennejšie sakrálne pamiatky mesta a je neoddeliteľnou súčasťou historického hradného areálu Banskej Bystrice.

S výstavbou kostola sa začalo v 14. storočí, pričom základy boli ponechané z pôvodného hradného kostola. Od svojho postavenia po súčasnosť prešiel viacerými prestavbami aj ničivými požiarmi. Jedným z požiarov, ktorý sa zapísal do jeho dejín, bol ten v roku 1500. Na jeho obnove sa podieľali bohatí nemeckí ťažiari, vďaka čomu získal aj medzi domácimi prívlastok nemecký kostol. Prestavaný bol do neskorogotického štýlu. Požiar však kostol zasiahol aj v roku 1761 a zničil hlavný oltár majstra Pavla z Levoče. Zachoval sa ale druhý kúsok z dielne majstra Pavla a to druhý oltár v bočnej lodi s kaplnkou Sv. Barbory. V tejto dobe bol kostol prestavaný do barokového slohu a tak je možné vidieť ho aj v súčasnosti. Vo Farskom kostole sa nachádza niekoľko jedinečných historických reliktov. Medzi ne patrí jednoliata bronzová krstiteľnica z dielne Majstra Jodoka, originálna klenba, najstarší v meste zachovaný epitaf – všetky tieto relikty sú umiestnené v kaplnke kostola, zasvätenej Sv. Barbore – patrónke baníkov. Za zmienku stojí aj nádherná baroková výzdoba interiéru celého kostola.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Kontakt fara: 0911 880 298, 048/ 412 45 31 alebo bb.mesto@fara.sk