Kalvária v Banskej Bystrici

Miesto oddychu a načerpania nových síl – aj taká je bystrická Kalvária. Kaplnka leží na úpätí vyhasnutej sopky Urpín. Je obľúbeným miestom návštevy a oddychu Banskobystričanov aj turistov.

V roku 1689 boli na Urpíne postavené kríže a prvé zastavenia.  V roku 1714 bolo postavených 7 zastavení. Neboli to však zastavenia krížovej cesty ako ich poznáme dnes. Samotná Kalvária sa nesie v barokovom slohu a pochádza z 18. storočia. Je významnou archetiktonickou a historickou stavbou mesta.  Pri Kalvárii sa nachádza vzácna lipová alej.  Výsadba lipovej aleje sa datuje do roku 1722. V roku 1731 však bola takmer celá nanovo vysadená, keďže pôvodnú zničil požiar.  Súčasťou historickej Kalvárie sa tak stala tzv. Urpínska alej. Tvorilo ju 71 druhovo rozličných chránených stromov. Prevažnú časť – 59 ks tvorila lipa veľkolistá, 9 ks pagaštan konský, 2 ks agát biely, 1 ks javor poľný. Všetky stromy majú okolo 250 – 300 rokov. 

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Kontakt: +421 48 415 50 85