Hrad Peťuša

Takmer zabudnutý stredoveký hrad Peťuša sa nachádza v lesoch neďaleko Zvolena. Jeho rozkvet spadá do 14. storočia, keď bol na ňom čulý život a zrejme aj fungujúca mýtna stanica pre kupcov smerujúcich do Zvolena.

Na základe archeologického výskumu sa zdá, že hrádok bol budovaný v priebehu 2. pol. 14. storočia. Už koncom 15., prípadne začiatkom 16. storočia ho užívatelia opustili a hrad postupne zanikol. Kto hrádok vybudoval resp. komu patril je možné len predpokladať, nakoľko zatiaľ neexistuje žiadny písomný prameň o tejto lokalite. Pravdepodobne bol hrádok majetkovou súčasťou ostrolúckeho panstva a vybudovať ho dal niektorý zo šľachticov z rodu Ostrolúckych. Rodina Ostrolúckych zastávala takmer vždy významné funkcie vo vedení Zvolenskej župy. Je preto vysoko pravdepodobné, že tento šlachtický rod dal vybudovať aj vlastné opevnené sídlo v blízkosti a vo vizuálnom kontakte s vtedajším kráľovským komitátnym hradom na dnešnom Pustom hrade pri Zvolene.

Zvyšky hradu ukrývajú mnohé tajomstvá, ktoré od roku 2011 postupne odhaluje tím odborníkov a dobrovoľníkov. Z pomedzi nálezov z Peťuše výrazne prevláda keramický materiál (vyše 4 800 kusov). Ďalším vyskytujúcim sa druhom nádob sú misovité tvary, zásobnice, poháre, pokrievky a džbány. V areáli sa nachádza veľké množstvo militárií, ktoré naznačujú, že na hrade sídlila stála posádka, ktorá chránila nielen hrad, ale mala aj strážnu funkciu pri vstupe do Zvolenskej kotliny zo západu a pri brode cez rieku Hron, ktorú dokladajú historické pramene v blízkosti hradu.

ZAUJÍMAVOSŤ: Na hrade Peťuša sa našla olovená kupecká plomba, ktorou sa značil kotúč kvalitnej ľanovej textílie pochádzajúcej priamo z Benátok, ktorá nemá v strednej Európe obdobu.

KOMENTOVANÁ PREHLIADKAČo sme objavili archeologickým výskumom na tajomnom zaniknutom hrade Peťuša

termín: 4.6.2022 o 10:00

Objednať online

Viac informácií o histórii hradu sa dočítate na www.pohronskehrady.sk.

Interaktívny 3D model hradu Peťuša

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Dostupnosť pre návštevníkov Vstup na hrad je voľný. K hradu Peťuša vedie približne 1,5km dlhý turistický chodník od Červeného medokýša. K hradu sa však dostanete aj po chodníku, ktorý vedie popri Hrone a v závere stúpa takmer kolmo hore k hradu.
Odporúčania pre návštevníkov Hrad sa nachádza v lesnom prostredí, tak odporúčame zvoliť športovú pevnú obuv.
Parkovanie Pri Červenom medokýši, parkovanie Pod Haputkou (dlhšia cesta, aj po asfaltke)