Historická škola prof. Jozefa Mistríka

Historická škola prof. Jozefa Mistríka je živým a interaktívnym múzeom nielen pre deti a žiakov ale i dospelých a seniorov.

Tento tvorivý priestor sa nachádza v starobylej budove zvanej Lavondórium. Budova bola postavená už v roku 1560 a umiestnená je priamo v centre obce Špania Dolina. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Renesanční maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.

Historická škola prof. Jozefa Mistríka – ZÁŽITOK

V Historickej škole prof. Jozefa Mistríka vám pomocou priamych zážitkov budú sprostredkované príbehy z dávnej minulosti, týkajúce sa najmä baníckej témy. Spolu sa vrátime aj do školskej minulosti a budete mať možnosť vyskúšať si spôsob výchovy a vzdelávania v „starej“ škole. Čakajú vás interaktívne aktivity, ako napríklad písanie kriedou na bridlicové tabuľky, písanie atramentom pomocou husích pier, či kovových pierok v drevenej rúčke. Dobrovoľne si budete môcť vyskúšať telesné tresty a zoznámite sa aj s významnou osobnosťou slovenského grafológa a jazykovedca prof. Jozefa Mistríka, rodáka zo Španej Doliny. Dozviete sa mnohé z tajomstiev dávnej ale i nedávnej minulosti.

Návštevu Historickej školy prof. Jozefa Mistríka si môžete rezervovať telefonicky min. 1 deň vopred na čísle +421 905 578 906. Vstupy sú pre skupiny od min. 6 do max. 24 osôb a trvajú 45 minút. Cena zážitku je od 10€. Zážitok v škole si môžete rezervovať na e-shope Za horami, za dolami.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie