Historická škola prof. Jozefa Mistríka

Historická škola prof. Jozefa Mistríka je živým a interaktívnym múzeom nielen pre deti a žiakov ale i dospelých a seniorov.

Tento tvorivý priestor sa nachádza v starobylej budove zvanej Lavondórium. Budova bola postavená už v roku 1560 a umiestnená je priamo v centre obce Špania Dolina. V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na zrýchlenú výrobu zelenej farby. Renesanční maliari, medzi nimi aj Sandro Botticelli, používali vo svojich maľbách kvalitnú, ale veľmi drahú zelenú farbu, pochádzajúcu práve z medených baní v Španej Doline. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody, vytekajúcej zo starej štôlne na Pieskoch.

Pomocou priamych zážitkov vám budú sprostredkované príbehy z dávnej minulosti, týkajúce sa najmä baníckej témy. Spolu sa vrátime aj do školskej minulosti a budete mať možnosť vyskúšať si spôsob výchovy a vzdelávania v „starej“ škole. Čakajú vás interaktívne aktivity, ako napríklad písanie kriedou na bridlicové tabuľky, písanie atramentom pomocou husích pier, či kovových pierok v drevenej rúčke. Dobrovoľne si budete môcť vyskúšať telesné tresty a zoznámite sa aj s významnou osobnosťou slovenského grafológa a jazykovedca prof. Jozefa Mistríka. Dozviete sa mnohé z tajomstiev dávnej ale i nedávnej minulosti.

Zážitok v škole si môžete rezervovať v zážitkovom e-shope Za horami, za dolami. Koná sa každú sobotu od 10:00 a je nutné ho rezervovať minimálne 3 dni vopred.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie