Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine

Moderná dvojpodlažná galéria s priestrannou záhradou prezentuje tvorbu národného umelca Jána Kulicha. Expozícia jeho diel sa každoročne obmieňa v jednotlivých tématických okruhoch. Poslaním Galérie je zachovať, spracovávať a približovať dielo Jána Kulicha domácim a zahraničným návštevníkom a zoznámiť ich so širokým rozsahom a obsahovým záberom jeho tvorby.

Dielo prof. Jána Kulicha je bez akýchkoľvek pochybností významnou súčasťou slovenskej kultúry. Podstata jeho diela vyrastá z koreňov ľudovej kultúry a bol bytostne presvedčený o tom, že všetko, čo vytvoril, patrí Slovensku. Jeho snažením bolo, aby ľuďom ukázal cez svoje dielo aké je to naše Slovensko krásne a duchovne bohaté, priamo v jeho rodisku, s ktorým zostal navždy spätý aj keď žil a pracoval v hlavnom meste. Až na malé výnimky sa jeho celoživotná tvorba zachovala v celistvosti. Od drevených sošiek z detstva, cez kresby, skice, obrazy, medaily, reliéfy, plastiky až po posledný portrét pozostáva z takmer 3700 diel a tvorí ťažisko zbierky galérie.

Moderná budova galérie, ktorá už sama osebe stojí za pozornosť, je postavená  v strede dediny, medzi školou a evanjelickým kostolom. Pamätné historické miesto, kde stála kedysi evanjelická fara – rodný dom spisovateľky Terézie Vansovej, symbolicky pripomína nanovo postavený múr. Okrem expozície diela Jána Kulicha, postupne zostaveného do niekoľkých okruhov jeho celoživotných ťažiskových tém, galéria realizuje výchovno-vzdelávacie programy (nielen) pre deti a mládež, tvorivé dielne a pripravuje ďalšie kultúrne projekty. Rozsiahla záhrada poskytuje priestor pre rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.

Viac informácií nájdete na www.galeriajanakulicha.sk.

Ako sa k nám dostanete?