Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Profesionálne divadlo v stredoslovenskom meste Zvolen začalo pôsobiť od roku 1949 pod názvom Stredoslovenské divadlo. Základ jeho divadelného súboru tvorili ochotníci miestneho súboru Detvan a banskobystrického Miestneho divadelného združenia. Od roku 1954 nesie inštitúcia názov Divadlo Jozefa Gregora Tajovského.

Divadlo sídli v pôvodnej budove hotela Grand na centrálnom námestí, postavenom začiatkom 20. storočia na mieste staršieho renesančného domu z druhej polovice 16. storočia. Divadlo formovali výrazné osobnosti a neopakovateľné talenty, ktoré mu na desaťročia vtlačili vysokú umeleckú pečať a kvalitu. V súčasnosti je silnou a uznávanou kultúrnou inštitúciou s bohatou históriou, profesionálnou kvalitou a vysokým umeleckým prínosom. Pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je vedené ako repertoárové divadlo orientované na širokú vrstvu publika. Má umelecký, spoločenský, zábavný i vzdelávací význam, ponúka divadelné metafory, sprítomňuje svetovú i slovenskú tvorbu, prezentuje kvalitné herecké výkony i divadelné umenie ako také. Divák nájde v programovej skladbe rozprávky, diela klasických dramatických autorov, divadelné hry patriace do povinnej školskej literatúry, hry venované významným osobnostiam regiónu či Slovenska, muzikál, komédie, slovenské autorské hry.

Viac informácií o divadle nájdete na www.djgt.sk.

Ako sa k nám dostanete?