Bazilika návštevy Panny Márie a mariánske pútnické miesto (Staré Hory)

Staré hory patria medzi najnavštevovanejšie pútnické miesto na strednom Slovensku. Tradícia pútí na Staré Hory je podľa ústneho podania taká stará, ako je starý starohorský kostol a zároveň odkedy je v ňom aj milostivá socha Panny Márie.

Staré hory patria medzi najstaršiu banícku lokalitu v okolí Banskej Bystrice. V tejto obci sa nachádza pútnické miesto, ktorého korene siahajú až do 15. storočia. Pútnici prichádzali a stále prichádzajú na Staré hory do kostola k soche Panny Márie. Práve k soche sa viazalo viacero príbehov o uzdravení, a preto sa stala hlavným miestom púte. Súčasťou pútnického miesta je studnička v dedine, ku ktorej sa rovnako viažu početné uzdravenia a duchovné formy pomoci. V roku 1990 bol kostol vyznamenaný titulom Bazilika minor.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie