Barbakan a areál mestského hradu

Vďaka ťažbe medených a strieborných rúd patrila Banská Bystrica v minulosti k bohatým mestám Uhorska. Bohatstvo mesta sa preukázalo na mestskom hrade, ktorým sa mohlo mesto pýšiť. Hrad bol postavený na návrší, na križovatke významných obchodných ciest „Via Magna“. V hrade sídlili vysokí mestskí úradníci, richtár či zástupcovia cirkvi a boli tu uložené najcennejšie poklady mesta.

Hrad plnil najmä obrannú funkciu. Opevnenia mestského hradu vznikali postupne. V 13. storočí sa začal stavať farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, okolo ktorého pribúdali neskôr ďalšie sakrálne stavby. Do areálu patrilo aj Pretórium  (tu sídlil richtár a miestnosti mestskej rady), Matejov dom a Kostol sv. kríža. V podzemí bola väznica a mučiareň. Mestský hrad tvorilo opevnenie, ktoré pozostávalo aj zo 4 kruhových bášt. Do súčasnej doby sa zachovali 3 bašty z pôvodných 4. Dôležitou súčasťou bol aj barbakán, ktorý bol dokončený v roku 1512. V barbakáne bola vybudovaná vstupná brána do hradu cez dva portály, ku ktorej viedol padací most ponad 4-metrovú vodnú priekopu. Vstup tvorili dva samostatné portály – menší portál slúžil peším, väčší povozom.  Nad oboma portálmi v strede možno aj dnes vidieť otvory, cez ktoré obrancovia hradu liali smolu na nepriateľa. Do mestského hradu po čase včlenili aj mestskú radnicu. Barbakan a okolie mestského hradu boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a tvoria symbol historického centra Banskej Bystrice. V súčasnosti v priestoroch Barbakanu sídli reštaurácia.

Navštívte navyše novú THURZO – FUGGER zážitkovú expozíciu, ktorá interaktívnym a pútavým spôsobom približuje banícku históriu Banskej Bystrice a okolitých obcí a miest najmä z čias slávnej Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti a Medeného hámra.

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

Tip návštevu Barbakanu môžete spojiť s prehliadkou historického centra Banskej Bystrice spoločne s Food tour alebo mestkou hrou Medená Bystrica (viac info nájdete na webe)