Banský prekop Špania Dolina – Piesky

Banský prekop, ktorý spája Španiu Dolinu s bývalou baníckou osadou Piesky je verejnosti prístupný od roku 2022. Ide o jediný sprístupnený priestor v podzemí Španej Doliny.

Banský prekop Špania Dolina – Piesky bol vybudovaný v rokoch 1956 – 1961 organizáciou Rudné Bane n.p. Banská Bystrica. Slúžil k doprave haldového materiálu z lokality Piesky na spracovanie do úpravne Rudných baní v Španej Doline. Jeho celková dĺžka je 1,6 kilometra.

Na druhej strane prekopu, v osade Piesky, sa nachádza voľne prístupná kaplnka. Málokto vie, že neďaleko uprostred strmého lesného svahu je cintorín s krásnymi liatinovými krížmi.

Vstup do prekopu je možný iba so sprievodcom, ktorý vám porozpráva veľa zaujímavého o prekope a o celej baníckej histórii Španej Doliny. Cesta tam a späť trvá približne 2 hodiny.

Pre cestu späť do Španej Doliny však môžete zvoliť alternatívnu trasu, a to naokolo turistickým chodníkom (po modrej trase a ďalej po trase Barborskej cesty). Trasa z Pieskov na námestie má zhruba 3,5 km a zaberie vám do 1,5 hodiny.

MIMO SEZÓNU je možné vstup do prekopu rezervovať telefonicky (0911 785 111) alebo emailom (obec@spaniadolina.sk).

Ako sa k nám dostanete?

Informácie

TIPY na výlety na Španej Doline centralslovakia.eu/zazitky/spania-dolina/