• Stredoveké stany

  preneste sa v čase a vychutnajte
  si netradičnú dovolenku pod hviezdami

 • NAJ miesta v regióne

  doplňte si svoje zážitky o NAJ miesta regiónu
  a naplánujte si svoje výlety už dnes

 • „Začnite s vysťahovaním!“

  Spoznajte príbehy z obdobia 2. svetovej
  vojny a Slovenského národného povstania

 • Podujatia

  okúste Región Stredné
  Slovensko všetkými zmyslami

 • Relax a wellness

  doprajte si oddych a
  načerpajte nové sily

Kontakt

VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR
Ing. Jiří Pěč, PhD.
pec@centralslovakia.eu
+421 908 661 782

MANAŽMENT OOCR
Ing. Anna Taranová
taranova@centralslovakia.eu
+421 951 770 589

MARKETING OOCR
Ing. Terézia Krajčová
krajcova@centralslovakia.eu
+421 948 874 646

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE OBLASŤ STREDNÉ SLOVENSKO
Michaela Kačmárová, MA
kacmarova@centralslovakia.eu
+421 950 527 041

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE OBLASŤ KRUPINSKO
Jaroslav Jagoš
jagos@centralslovakia.eu
+421 948 266 257

Fakturačné údaje

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Stredné Slovensko

Námestie SNP 1
974 01 Banská Bystrica

IČO: 42299268
DIČ: 2023528463
IČ DPH: SK2023528463
číslo účtu: SK 18 7500 0000 0040 1614 8825

zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR,
dňa 6.3.2012.