• Nočné prehliadky

  zažite prehliadky po mestách a
  kláštoroch zahalené rúškom noci

 • Začnite s vysťahovaním!

  nezmeškajte inscenované prehliadky na
  tému Slovenského národného povstania

 • Po stopách kostolíkov

  načerpajte pokoj v
  gotických kostoloch

 • COFFEE TOUR

  okúste neformálne potulky
  po banskobystrických kaviarňach

 • STREDNÉ SLOVENSKO

  načerpajte silu v
  nedotknutej prírode

 • MÚZPAS

  vyzbierajte si 8 kultúrnych
  zážitkov s 1 pasom

Kontakt

VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR
Ing. Jiří Pěč, PhD.
pec@centralslovakia.eu
+421 908 661 782

MANAŽMENT OOCR
Ing. Anna Taranová
taranova@centralslovakia.eu
+421 951 770 589

MARKETING OOCR
Ing. Terézia Krajčová
krajcova@centralslovakia.eu
+421 948 874 646

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE OBLASŤ STREDNÉ SLOVENSKO
Mgr. Zuzana Jakubíková
jakubikova@centralslovakia.eu
+421 948 874 653

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE OBLASŤ STREDNÉ SLOVENSKO
Zuzana Giraudo, MBA
giraudo@centralslovakia.eu
+421 950 527 041

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE OBLASŤ KRUPINSKO
Jaroslav Jagoš
jagos@centralslovakia.eu
+421 948 266 257

Fakturačné údaje

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Stredné Slovensko

Námestie SNP 1
974 01 Banská Bystrica

IČO: 42299268
DIČ: 2023528463
IČ DPH: SK2023528463
číslo účtu: SK 18 7500 0000 0040 1614 8825

zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR,
dňa 6.3.2012.